Psikoloji Yazıları

    Yazılar Menü 2

R

Sevinç ve Etkileri
0 Sevinç ve tanımı
0 Sevincin fizyolojisi
0 Sevincin Gelişimi ve etkileri
0 Sevinçte Zihinsel fonksiyonlar
0 Sevincin Kötüye Kullanılması
R Hüzün ve Etkileri
0 Hüzün ve Tanımı
0 Hüznün türleri
0 Hüznün zihinsel Fonksiyonları
0 Hüznün Fizyolojisii
0 Hüznün Gizlenmesi
0 Hüzünlü insanların Hayatla İlişkisi
0 Hüznün Tedavisi
R Sempati ve Etkileri
0 Sempati ve tanımı
0 Sempati ve İlişkiler
0 Sempatiden Yoksun Olma Hali
0 Sempatinin Gelişimi
0 Sempatinin Kötüye kullanılması
0 Sempatiyi Doğuran Faktörler
R Tiksinme ve Etkileri
0 Tiksinme ve Tanımı
0 Tiksinme Hayat İlişkisi
R Kısaltmalar
R Yararlanılan Kaynaklar
Reşat ÖNDER'in yazıları
Yazilar Menü 1
Yazılar Menü 2
Yazılar Menü 3
"Sevgi, kişinin dünyaya bakışını güzelleştirir. İlmin, aklın ve iradenin kabalığını yontar. İlim, akıl, irade ve sevgi kelimeleri, olgun ve dolgun hayatın şifreleridir." R. ÖNDER
 
Yazdır
Yazdır

SEMPATİ
(Reşat ÖNDER)

Tanımı
Sempati (Yun. “syn” ile birlikte ve “pathos”, sevgi ­= sympathia ve lat. Sympathia = Fr. Sympathie’den) İki kişiyi birbirine çeken tabii eğilim. Bir kimsenin bir başka kimseye karşı beslediği sıcak ve içten duygu.
Sempati (la sympathie), halk diliyle kan kaynama, hoşlanma diye vasıflandırılır. “Diğergamlığın en iptidai şekli” diye de tarif edilir. Güçlükler karşısında bulunan, üzüntü duyan kimselerle ilgilenme ve onların duygularına ortak olma şeklinde beliren bir heyecan çeşidi şeklinde tarifi de yapılmıştır.
Sempati (yakınlık) insan hayatını kuşatan, genelde olumlu işlevlerde bulunan, fıtri (doğuştan gelen) bir duygudur. Bu duyguyu insan hayatından çıkarıldığını bir an kabul etsen bir çok olumlu işlevleri bulunan sosyal olguların çöküşünü görürsün. Ve beraberinde olumsuz bazı sosyal hareketlerin kaos halinde oluşumunu getirir. İleride ayrıntılarına gireceğimiz gibi bu duygunun kötüye kullanıldığı da muhakkaktır.

Meydan Larousse, a.g.e., “Sempati” mad.
TÜTÜNCÜ, a.g.m. DEÜİFD, c.IV, s.273.

 

 
     

Copyright © 2007- 16 Kasım, 2018 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER

Yasal Uyarı: Burada yayınlanan eserler Telif Hakları Kanununa göre korunmaktadır. Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esatır.