Sempati ve Tanımı / Reşat ÖNDER
Siteye Git
Türkçe
İngilizce İngilizce
Arapça Arapça
1 Psikolojiye Giriş
K
K
K
K
K
1 Coşkular ve Etkileri
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1 Korku ve Etkileri
K
K
K
K
K
K
K
1 Öfke ve Etkileri
K
K
K
K
K
K
K
K
1 Sevinç ve Etkileri
0
0
0
0
0
1 Hüzün ve Etkileri
0
0
0
0
0
0
0
1 Sempati ve Etkileri
0
0
0
0
0
0
1 Tiksinme ve Etkileri
0
0
1 Sıkılganlık ve Etkileri
0
0
0
0
0
0
1 Heyecanlar ve Din
0
0
0
0
0
0
0
1 Modernlik ve Psikoloji
0
0
0
0
1
1
Site Haritası
Yazdır
Yazdır

SEMPATİ
(Reşat ÖNDER)

Tanımı
Sempati (Yun. “syn” ile birlikte ve “pathos”, sevgi ­= sympathia ve lat. Sympathia = Fr. Sympathie’den) İki kişiyi birbirine çeken tabii eğilim. Bir kimsenin bir başka kimseye karşı beslediği sıcak ve içten duygu.
Sempati (la sympathie), halk diliyle kan kaynama, hoşlanma diye vasıflandırılır. “Diğergamlığın en iptidai şekli” diye de tarif edilir. Güçlükler karşısında bulunan, üzüntü duyan kimselerle ilgilenme ve onların duygularına ortak olma şeklinde beliren bir heyecan çeşidi şeklinde tarifi de yapılmıştır.
Sempati (yakınlık) insan hayatını kuşatan, genelde olumlu işlevlerde bulunan, fıtri (doğuştan gelen) bir duygudur. Bu duyguyu insan hayatından çıkarıldığını bir an kabul etsen bir çok olumlu işlevleri bulunan sosyal olguların çöküşünü görürsün. Ve beraberinde olumsuz bazı sosyal hareketlerin kaos halinde oluşumunu getirir. İleride ayrıntılarına gireceğimiz gibi bu duygunun kötüye kullanıldığı da muhakkaktır.

Meydan Larousse, a.g.e., “Sempati” mad.
TÜTÜNCÜ, a.g.m. DEÜİFD, c.IV, s.273.

 

 
     
1
Felsefi Şiirler
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
 
1
Milli Şiirler
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
 
1
Belge İndir
 
1
Bağlantılar


İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN TÜRK BİLİM ADAMLARI

"· Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok."
Hz. Mevlana

Copyright © 2007-2018 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER

Yasal Uyarı: Burada yayınlanan eserler Telif Hakları Kanununa göre korunmaktadır. Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esastır.