Kisaltmalar|Makalelerde_kullanilan_kisaltmalar|Resat_Onder
1
   
1
     
  İngilizce İngilizce
  Arapça Arapça
 
 
     
1 Psikolojiye Giriş
K Giriş
K Psikoloji ve Birey
K Psikoloji ve Toplum
K Psikoloji ve Ahlak
K Duygular
1 Coşkular ve Etkileri
K Heyecanlar
K Heyecanların Gizlenmesi
K Hastalıksal Heyecanlar
K Heyecanlar Nasıl Değerlendirilir?
K Heyecanların Fizyolojisi
K Heyecanların İfade Şekilleri
K Heyecanların İncelenmesi
K Heyecanların Kontrolü Gerekir
K Heyecanların Oluşumu
K Heyecanların Özellikleri
K Heyecanların Zihinsel Fonksiyonları
K Ribot'a Göre Beş Temel Heyecan
1 Korku ve Etkileri
K Korku ve Tanımı
K Korkunun Zihinsel Fonksiyonları
K Korkunun Fizyolojisi
K Korkunun Gelişimindeki Etkenler
K Korkunun Kontrolü
K Korkunun olumlu YanlarıVar mıdır ?
K Korkunun Türleri
1
K Öfke ve Tanımı
K Öfkenin Fizyolojisi
K Öfkenin İfade etme Şekilleri
K Öfkenin Kontrolü Gerekir
K Öfkenin Muspet Yanları Var mıdır?
K Öfkenin Nedenleri
K Öfkenin yersiz Bastırılması
K Öfkenin Zihinsel Fonksiyonları
1 Sevinç ve Etkileri
0 Sevinç ve tanımı
0 Sevincin fizyolojisi
0 Sevincin Gelişimi ve etkileri
0 Sevinçte Zihinsel fonksiyonlar
0 Sevincin Kötüye Kullanılması
1
0 Hüzün ve Tanımı
0 Hüznün türleri
0 Hüznün zihinsel Fonksiyonları
0 Hüznün Fizyolojisii
0 Hüznün Gizlenmesi
0 Hüzünlü insanların Hayatla İlişkisi
0 Hüznün Tedavisi
1
0 Sempati ve tanımı
0 Sempati ve İlişkiler
0 Sempatiden Yoksun Olma Hali
0 Sempatinin Gelişimi
0 Sempatinin Kötüye kullanılması
0 Sempatiyi Doğuran Faktörler
1
0 Tiksinme ve Tanımı
0 Tiksinme Hayat İlişkisi
1
0 SıkılganlığınTanımı ve Belirtileri
0 Sıkılganlık Kimlerde Görülür
0 Sıkılganlığın Ödünlenmesi
0 Sıkılganlığın Tedavisi
0 Sıkılganlıkda Ketleme
0 Sıkılganlık-Hayatla İlişkisi
1
0 Heyecanlar ve Din
0 Öfke-Din ve İlişkileri
0 Din ve Öfkeyi Yenmenin Yolları
0 Korku ve Dindeki yeri
0 Hüzün ve Dindeki Yeri
0 Sıkılganlık ve Dindeki Yeri
0 Sevinç ve Dindeki Yeri
1
0 Modern Yaşam ve Psikoloji
0 Heyecan Olgunluğu
0 Sevginin ve Kötülüğün Anlamı
0 Heyecan Akıl Sevgi İrade
1 Kısaltmalar
1 Yararlanılan Kaynaklar
Site Haritası
 
Yazdır
Yazdır

KISALTMALAR

a.e.                            : aynı eser
a.g.e.                         : adı geçen eser
a.g.m.                        : adı geçen makale
A.Ü.İ.F.D.                  : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Al.                            : Almanca
AÜİF                        : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
b.                              : bin (oğlu manasında)
b.t.y.                         : baskı tarihi yok
b.y.y.                        : baskı yeri yok
bakz.                         : bakınız
bas.                           : baskı
Böl.                           : Bölümü
c.                              : cilt
Çev.                          : çeviren
D.E.Ü.İ.F.                 : Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
D.E.Ü.İ.F.D              : Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Dr.                            : Doktor
Fr.                             : Fransızca
Gaz.                          : Gazetesi
H.Ü.                          :Hacettepe Üniversitesi
ha.                            : hadis
İ.Ü.E.F.Yay.             : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
İng.                           : İngilizce
İt.                              : İtalyanca
Lat.                           : Latince
Ltd.                           : limited
M.E.B.                      : Milli Eğitim Bakanlığı
M.Ü.İ.F.                    : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
M.Ü.İ.F.V.                : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı
mad.                         : maddesi
matb.                        : matbaası
mukad.                     : Mukaddime
no.                            : numarası
Os.                            : Osmanlıca
ö.                              : ölümü
Prof                          : Profesör
s.                               : sayfa
Şti                             : Şirketi
T.D.V.                      : Türkiye Diyanet Vakfı
Terc.                         : tercemesi
Tic.                           : ticaret
Tv.                            : Televizyon
vb.                            : ve benzeri
vs.                             : vesaire
Yay.                          : Yayınları, yayını
yön.                          : yöneten
Yun.                         : Yunanca

 

     
1
Felsefi Şiirler
K
Acıların Ayak İzi
K
Artık Ekilmiyor Tuzlar
K
Bitsin Artık
K
Çınar Gibi
K
Gelecektir Çocuklar
K
Gündüz Oğlu Gece
K
Kalemim Toy
K
Kalplerdeki Nur
K
Kurdum Pusumu Korkularıma
K
O'nun Şiirleriyle
K
Tekmelesem Gökyüzünü
K
Tuz Ekiyor Gözlerim
1
1
1
1
Belge İndir
1
Şiir İndir
1
1
E-Devlet
1
Mebbis
1
E-Okul
1
1
Kamu Bilişim Sistemi
1
Yüksek Öğretim Kurumu
1
Adalet BakanlığıI
1
İçişleri Bakanlığı

11111111

İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN TÜRK BİLİM ADAMLARI

"· Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok."
Hz. Mevlana

Copyright © 2007-2020 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER

Yasal Uyarı: Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esastır.