Psikoloji Yazıları

    Yazılar Menü 1
R Psikolojiye Giriş
K Giriş
K Psikoloji ve Birey
K Psikoloji ve Toplum
K Psikoloji ve Ahlak
K Duygular
R Coşkular ve Etkileri
K Heyecanlar
K Heyecanların Gizlenmesi
K Hastalıksal Heyecanlar
K Heyecanlar Nasıl Değerlendirilir?
K Heyecanların Fizyolojisi
K Heyecanların İfade Şekilleri
K Heyecanların İncelenmesi
K Heyecanların Kontrolü Gerekir
K Heyecanların Oluşumu
K Heyecanların Özellikleri
K Heyecanların Zihinsel Fonksiyonları
K Ribot'a Göre Beş Temel Heyecan
Korku ve Etkileri
K Korku ve Tanımı
K Korkunun Zihinsel Fonksiyonları
K Korkunun Fizyolojisi
K Korkunun Gelişimindeki Etkenler
K Korkunun Kontrolü
K Korkunun olumlu YanlarıVar mıdır ?
K Korkunun Türleri
R Öfke ve Etkileri
K Öfke ve Tanımı
K Öfkenin Fizyolojisi
K Öfkenin İfade etme Şekilleri
K Öfkenin Kontrolü Gerekir
K Öfkenin Muspet Yanları Var mıdır?
K Öfkenin Nedenleri
K Öfkenin yersiz Bastırılması
K Öfkenin Zihinsel Fonksiyonları
K Kısaltmalar
K Yararlanılan Kaynaklar
Reşat ÖNDER'in yazıları
Yazilar Menü 1
Yazılar Menü 2
Yazılar Menü 3
"İnsanlar yazıyı icat edip yazmasalardı, insanlığın birikimi insanın hafızası kadar olurdu."  R. ÖNDER
 
Yazdır
Yazdır

KISALTMALAR

a.e.                            : aynı eser
a.g.e.                         : adı geçen eser
a.g.m.                        : adı geçen makale
A.Ü.İ.F.D.                  : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Al.                            : Almanca
AÜİF                        : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
b.                              : bin (oğlu manasında)
b.t.y.                         : baskı tarihi yok
b.y.y.                        : baskı yeri yok
bakz.                         : bakınız
bas.                           : baskı
Böl.                           : Bölümü
c.                              : cilt
Çev.                          : çeviren
D.E.Ü.İ.F.                 : Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
D.E.Ü.İ.F.D              : Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Dr.                            : Doktor
Fr.                             : Fransızca
Gaz.                          : Gazetesi
H.Ü.                          :Hacettepe Üniversitesi
ha.                            : hadis
İ.Ü.E.F.Yay.             : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
İng.                           : İngilizce
İt.                              : İtalyanca
Lat.                           : Latince
Ltd.                           : limited
M.E.B.                      : Milli Eğitim Bakanlığı
M.Ü.İ.F.                    : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
M.Ü.İ.F.V.                : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı
mad.                         : maddesi
matb.                        : matbaası
mukad.                     : Mukaddime
no.                            : numarası
Os.                            : Osmanlıca
ö.                              : ölümü
Prof                          : Profesör
s.                               : sayfa
Şti                             : Şirketi
T.D.V.                      : Türkiye Diyanet Vakfı
Terc.                         : tercemesi
Tic.                           : ticaret
Tv.                            : Televizyon
vb.                            : ve benzeri
vs.                             : vesaire
Yay.                          : Yayınları, yayını
yön.                          : yöneten
Yun.                         : Yunanca

 

 
     

Copyright © 2007- 16 Kasım, 2018 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER
Yasal Uyarı: Burada yayınlanan eserler Telif Hakları Kanununa göre korunmaktadır. Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esatır.