Kisaltmalar|Makalelerde_kullanilan_kisaltmalar|Resat_Onder
Siteye Git
Türkçe
İngilizce İngilizce
Arapça Arapça
1 Psikolojiye Giriş
K
K
K
K
K
1 Coşkular ve Etkileri
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1 Korku ve Etkileri
K
K
K
K
K
K
K
1 Öfke ve Etkileri
K
K
K
K
K
K
K
K
1 Sevinç ve Etkileri
0
0
0
0
0
1 Hüzün ve Etkileri
0
0
0
0
0
0
0
1 Sempati ve Etkileri
0
0
0
0
0
0
1 Tiksinme ve Etkileri
0
0
1 Sıkılganlık ve Etkileri
0
0
0
0
0
0
1 Heyecanlar ve Din
0
0
0
0
0
0
0
1 Modernlik ve Psikoloji
0
0
0
0
1
1
Site Haritası
 
Yazdır
Yazdır

KISALTMALAR

a.e.                            : aynı eser
a.g.e.                         : adı geçen eser
a.g.m.                        : adı geçen makale
A.Ü.İ.F.D.                  : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Al.                            : Almanca
AÜİF                        : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
b.                              : bin (oğlu manasında)
b.t.y.                         : baskı tarihi yok
b.y.y.                        : baskı yeri yok
bakz.                         : bakınız
bas.                           : baskı
Böl.                           : Bölümü
c.                              : cilt
Çev.                          : çeviren
D.E.Ü.İ.F.                 : Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
D.E.Ü.İ.F.D              : Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Dr.                            : Doktor
Fr.                             : Fransızca
Gaz.                          : Gazetesi
H.Ü.                          :Hacettepe Üniversitesi
ha.                            : hadis
İ.Ü.E.F.Yay.             : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları
İng.                           : İngilizce
İt.                              : İtalyanca
Lat.                           : Latince
Ltd.                           : limited
M.E.B.                      : Milli Eğitim Bakanlığı
M.Ü.İ.F.                    : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
M.Ü.İ.F.V.                : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı
mad.                         : maddesi
matb.                        : matbaası
mukad.                     : Mukaddime
no.                            : numarası
Os.                            : Osmanlıca
ö.                              : ölümü
Prof                          : Profesör
s.                               : sayfa
Şti                             : Şirketi
T.D.V.                      : Türkiye Diyanet Vakfı
Terc.                         : tercemesi
Tic.                           : ticaret
Tv.                            : Televizyon
vb.                            : ve benzeri
vs.                             : vesaire
Yay.                          : Yayınları, yayını
yön.                          : yöneten
Yun.                         : Yunanca

 

     
1
Felsefi Şiirler
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
 
1
Milli Şiirler
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
 
1
Belge İndir
 
1
Bağlantılar


İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN TÜRK BİLİM ADAMLARI

"· Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok."
Hz. Mevlana

Copyright © 2007-2018 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER

Yasal Uyarı: Burada yayınlanan eserler Telif Hakları Kanununa göre korunmaktadır. Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esastır.