Öfkenin Zihinsel Fonksiyonları, Öfkenin özellikleri/Reşat ÖNDER
1
   
1
     
  İngilizce İngilizce
  Arapça Arapça
 
 
     
1 Psikolojiye Giriş
K Giriş
K Psikoloji ve Birey
K Psikoloji ve Toplum
K Psikoloji ve Ahlak
K Duygular
1 Coşkular ve Etkileri
K Heyecanlar
K Heyecanların Gizlenmesi
K Hastalıksal Heyecanlar
K Heyecanlar Nasıl Değerlendirilir?
K Heyecanların Fizyolojisi
K Heyecanların İfade Şekilleri
K Heyecanların İncelenmesi
K Heyecanların Kontrolü Gerekir
K Heyecanların Oluşumu
K Heyecanların Özellikleri
K Heyecanların Zihinsel Fonksiyonları
K Ribot'a Göre Beş Temel Heyecan
1 Korku ve Etkileri
K Korku ve Tanımı
K Korkunun Zihinsel Fonksiyonları
K Korkunun Fizyolojisi
K Korkunun Gelişimindeki Etkenler
K Korkunun Kontrolü
K Korkunun olumlu YanlarıVar mıdır ?
K Korkunun Türleri
1
K Öfke ve Tanımı
K Öfkenin Fizyolojisi
K Öfkenin İfade etme Şekilleri
K Öfkenin Kontrolü Gerekir
K Öfkenin Muspet Yanları Var mıdır?
K Öfkenin Nedenleri
K Öfkenin yersiz Bastırılması
K Öfkenin Zihinsel Fonksiyonları
1 Sevinç ve Etkileri
0 Sevinç ve tanımı
0 Sevincin fizyolojisi
0 Sevincin Gelişimi ve etkileri
0 Sevinçte Zihinsel fonksiyonlar
0 Sevincin Kötüye Kullanılması
1
0 Hüzün ve Tanımı
0 Hüznün türleri
0 Hüznün zihinsel Fonksiyonları
0 Hüznün Fizyolojisii
0 Hüznün Gizlenmesi
0 Hüzünlü insanların Hayatla İlişkisi
0 Hüznün Tedavisi
1
0 Sempati ve tanımı
0 Sempati ve İlişkiler
0 Sempatiden Yoksun Olma Hali
0 Sempatinin Gelişimi
0 Sempatinin Kötüye kullanılması
0 Sempatiyi Doğuran Faktörler
1
0 Tiksinme ve Tanımı
0 Tiksinme Hayat İlişkisi
1
0 SıkılganlığınTanımı ve Belirtileri
0 Sıkılganlık Kimlerde Görülür
0 Sıkılganlığın Ödünlenmesi
0 Sıkılganlığın Tedavisi
0 Sıkılganlıkda Ketleme
0 Sıkılganlık-Hayatla İlişkisi
1
0 Heyecanlar ve Din
0 Öfke-Din ve İlişkileri
0 Din ve Öfkeyi Yenmenin Yolları
0 Korku ve Dindeki yeri
0 Hüzün ve Dindeki Yeri
0 Sıkılganlık ve Dindeki Yeri
0 Sevinç ve Dindeki Yeri
1
0 Modern Yaşam ve Psikoloji
0 Heyecan Olgunluğu
0 Sevginin ve Kötülüğün Anlamı
0 Heyecan Akıl Sevgi İrade
1 Kısaltmalar
1 Yararlanılan Kaynaklar
Site Haritası
Yazdır
Yazdır

Öfkenin Zihinsel Fonksiyonları
(Reşat ÖNDER)

      Hiddet, korku; canlı varlığın kuvvetlerini felce uğratabilir, onu fiziksel ve zihni iktidarlarını kullanamayacak bir hale getirebilir, ihtiyatsız ve beceriksiz kılabilir. Öfke patlamalarında bilinç de bulanır, öfkeli yaptıklarının çoğunu hatırlamaz.
      Bilinç karışıklığıyla ortaya çıkan “amentia” hastalığı (ki buna confusion mentale, eşdeyişle “bunama” da denir) da bir çıldırı türüdür. Bilinç bulanıklığından, yaptıklarının farkında olmamaktan ve sonradan hatırlayamamaktan doğan şaşkınlık (amentia) bu hastalığın temel belirtilerinden biridir. Bilinç karışıklığının neticesi olan hatırlayamama ile aşırı heyecandan dolayı insanların ortaya koydukları irade dışı çirkin ve tehlikeli davranışların ortaya koydukları irade dışı çirkin ve tehlikeli davranışları sonradan hatırlayamamaya “suni bunama” da denilebilir.
      Öfke, insanları birbirinden uzaklaştıran, ilişkileri dejenere eden, öfkelenilenin tahribine yol açan bir heyecan türüdür. Bu çıldırı türü heyecandan bahsederken iradeden söz etmemek eksiklik olurdu.
İrade, ruhbilim açısından itici bir güç ve bir bilinç yetisidir. Hem yapabilme gücünü dile getirir, hem de bilinçsel bir seçme ve karar verme işidir. Duygusallığa karşıt olarak ussallık (akıllılık) anlamını da verir. Gerçekte irade, ne doğa vergisidir, ne de tanrı vergisidir; ne nesnel iradecilerin ileri sürdükleri gibi doğanın özünde bulunan nesnel bir güç, nede öznel iradecilerin ileri sürdükleri gibi insanın doğasında bulunan bireysel bir güçtür. İrade, insanların toplumsal deney ve bilgilerinin ürünü olan bir yetidir. Daha açık bir deyişle insan, iradeli yada iradesiz olarak doğmaz. İnsan iradeyi, yaşam sürecince bilgilenmekle edinir. Çünkü bilgi bizatihi hayırdır.


Öfkenin Bazı Özellikleri:
-Öfke nöbetlerine çocuklarda yetişkinlerden daha çok rastlanır.
-Kişilerin yapmak istedikleri ve yapmak istemedikleri yaşla değiştiği için öfke nedenleri de değişir.
-Açlık, yorgunluk ve hastalık öfkelenmeyi kolaylaştırır.
-Öfke ve düşmanlık da koşullanabilir ve genellenebilir.
-Kişinin güven ve bağlanma kapasitesini çökertip yıkar.
-Öfke, güçlü olma ve başkalarına söz geçirme çabasının tipik bir örneğidir.
-Çabucak öfkelenen ve öfkelerini alışkanlık haline getiren insanlar topluma ve hayata düşmanlık duyarlar.
-Öfkenin hem süresi, hem ifade edildiği şekil yaştan yaşa değişir.
-Öfke fiziksel gücü kontrolden çıkarır.
-Bilinci de bulandırır, öfkeliyi yaptıklarını hatırlayamaz hale getirir.

-------------------------------------------------------------

GUILLAUME, a.g.e., s.84-85.
HANÇERLİOĞLU, Ruhbilim, a.g.e., “Öfke” mad.
HANÇERLİOĞLU, Ruhbilim, a.e., “Psikoz” mad.
HANÇERLİOĞLU, Ruhbilim, a.e., “İrade” mad.
ADLER, a.g.e., s.424.
MORGAN, C.T.; a.g.e, s.230.
JERSİLD, a.g.e., s.176-177.
MORGAN, a.g.e, s.231.
HÖKELEKLİ, Hayati; Din Psikolojisi, 1.baskı, T.D.V. Yayınları, Ankara-1993, s.178.
ADLER, a.g.e., s.421.
ADLER, a.e., s.423.
COLE-MORGAN, a.g.e, s.86.
GUILLAUME, a.g.e., s.84-85.
HANÇERLİOĞLU, Ruhbilim, a.g.e., “Öfke” mad.
 
     
1
Felsefi Şiirler
K
Acıların Ayak İzi
K
Artık Ekilmiyor Tuzlar
K
Bitsin Artık
K
Çınar Gibi
K
Gelecektir Çocuklar
K
Gündüz Oğlu Gece
K
Kalemim Toy
K
Kalplerdeki Nur
K
Kurdum Pusumu Korkularıma
K
O'nun Şiirleriyle
K
Tekmelesem Gökyüzünü
K
Tuz Ekiyor Gözlerim
1
1
1
1
Belge İndir
1
Şiir İndir
1
1
E-Devlet
1
Mebbis
1
E-Okul
1
1
Kamu Bilişim Sistemi
1
Yüksek Öğretim Kurumu
1
Adalet BakanlığıI
1
İçişleri Bakanlığı

11111111

İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN TÜRK BİLİM ADAMLARI

"· Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok."
Hz. Mevlana

Copyright © 2007-2020 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER

Yasal Uyarı: Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esastır.