Sevinç ve dindeki yeri / Reşat Önder
1
   
1
     
  İngilizce İngilizce
  Arapça Arapça
 
 
     
1 Psikolojiye Giriş
K Giriş
K Psikoloji ve Birey
K Psikoloji ve Toplum
K Psikoloji ve Ahlak
K Duygular
1 Coşkular ve Etkileri
K Heyecanlar
K Heyecanların Gizlenmesi
K Hastalıksal Heyecanlar
K Heyecanlar Nasıl Değerlendirilir?
K Heyecanların Fizyolojisi
K Heyecanların İfade Şekilleri
K Heyecanların İncelenmesi
K Heyecanların Kontrolü Gerekir
K Heyecanların Oluşumu
K Heyecanların Özellikleri
K Heyecanların Zihinsel Fonksiyonları
K Ribot'a Göre Beş Temel Heyecan
1 Korku ve Etkileri
K Korku ve Tanımı
K Korkunun Zihinsel Fonksiyonları
K Korkunun Fizyolojisi
K Korkunun Gelişimindeki Etkenler
K Korkunun Kontrolü
K Korkunun olumlu YanlarıVar mıdır ?
K Korkunun Türleri
1
K Öfke ve Tanımı
K Öfkenin Fizyolojisi
K Öfkenin İfade etme Şekilleri
K Öfkenin Kontrolü Gerekir
K Öfkenin Muspet Yanları Var mıdır?
K Öfkenin Nedenleri
K Öfkenin yersiz Bastırılması
K Öfkenin Zihinsel Fonksiyonları
1 Sevinç ve Etkileri
0 Sevinç ve tanımı
0 Sevincin fizyolojisi
0 Sevincin Gelişimi ve etkileri
0 Sevinçte Zihinsel fonksiyonlar
0 Sevincin Kötüye Kullanılması
1
0 Hüzün ve Tanımı
0 Hüznün türleri
0 Hüznün zihinsel Fonksiyonları
0 Hüznün Fizyolojisii
0 Hüznün Gizlenmesi
0 Hüzünlü insanların Hayatla İlişkisi
0 Hüznün Tedavisi
1
0 Sempati ve tanımı
0 Sempati ve İlişkiler
0 Sempatiden Yoksun Olma Hali
0 Sempatinin Gelişimi
0 Sempatinin Kötüye kullanılması
0 Sempatiyi Doğuran Faktörler
1
0 Tiksinme ve Tanımı
0 Tiksinme Hayat İlişkisi
1
0 SıkılganlığınTanımı ve Belirtileri
0 Sıkılganlık Kimlerde Görülür
0 Sıkılganlığın Ödünlenmesi
0 Sıkılganlığın Tedavisi
0 Sıkılganlıkda Ketleme
0 Sıkılganlık-Hayatla İlişkisi
1
0 Heyecanlar ve Din
0 Öfke-Din ve İlişkileri
0 Din ve Öfkeyi Yenmenin Yolları
0 Korku ve Dindeki yeri
0 Hüzün ve Dindeki Yeri
0 Sıkılganlık ve Dindeki Yeri
0 Sevinç ve Dindeki Yeri
1
0 Modern Yaşam ve Psikoloji
0 Heyecan Olgunluğu
0 Sevginin ve Kötülüğün Anlamı
0 Heyecan Akıl Sevgi İrade
1 Kısaltmalar
1 Yararlanılan Kaynaklar
Site Haritası
Yazdır
Yazdır

SEVİNÇ VE SEMPATİ*
(Reşat ÖNDER)

Ayet ve Hadislerde Sevinç ve Sempati

    Sevinç, insanları birbirine en çok yaklaştıran bir duygudur. Daha önce de ifade edildiği gibi gülme ve mutluluk bile kişisel gayeler için kötüye kullanılabilir. İnsan çoğu kez elde ettiği imkanları değerlendirerek bol servet ve iyi makam sahibi olabilir. Bundan ötürü kişi, şımarık ve gurur gibi insanlar arası ilişkileri yozlaştıran, bozan tavır ve davranışlara yönelebilir. Kullarını en iyi bilen Allah: “Aşırı sevinerek şımarma, Allah şımarıkları sevmez diye ikaz etmektedir.
    Allah yanlış davranışlarda bulunup sevinen ve katkıları olmayan hayırlı işlerle övünenlere atıfta bulunarak: “O ettiklerine sevinen, yapmadıkları şeylerle övülmeyi sevenlerin, azaptan kurtulacaklarını sanma, onlar için acı bir azap vardır” buyuruyor.
    Dünyada elde ettikleriyle kibire, gurura kapılıp başkalarına karşı üstünlük aracı olarak kullanan insanlar için, Allah: “Bu durum, sizin yeryüzünde haksız olarak sevinmenizden ve böbürlenmenizden ötürüdür. Cehennemin kapılarından girin, orada ebedi kalacaksınız. Kibirlenenlerin sonu ne kötüdür buyurmaktadır.
    Bunlara karşılık Allah’ın verdiği nimetlerden ötürü şükreden ve şükründe azmin devamını dileyen kulunu şöyle örneklendiriyor: “(Süleyman) onun sözüne gülümseyerek dedi: “Rabbim, bana ve anama, babama lütfettiğin nimete şükretmemi, senin beğeneceğin faydalı bir iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat”.
Aşırı gülme hem başkalarını kırabilir hem de     insanlardan yardıma muhtaç olanların durumlarını görmeyi engeller veya ihtiyaç sahiplerine karşı acıma ve yardımın oluşumuna engel olur. Bunu bilen Peygamberimiz: “Çok gülmeyin çünkü çok gülme kalbi öldürür buyurdular. 
   Sempatik, yardım sever takılarak insanlara yapılacak yardımı, istismar aracı olarak kullanılmamalıdır. Yardıma ihtiyacı olan insanlar kendilerine el uzatanlara sevgi beslerler. Ama bu sevgiyi acıya dönüştüren gösteriş meraklıları (riyakarlar) vardır. İşte Allah, bu istismarcılara atıfta bulunarak: “Güzel bir söz söylemek ve affetmek, arkasından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır buyurmaktadır.
Sadece önemine değindiğimiz bu konu Kur'an’da bir çok kelimeyle anlatılmaktadır.


* Farklı bakış tarzı için bakz. (ÖZTÜRK, Yaşar Nuri; Kur'anın Temel Kavramları, 4.baskı, Yeni Boyut Yay., İstanbul-1995, “Teref” ve “Riya” mad.
ADLER, a.g.e., s.432.
ADLER, a.e., s.433.
Kur'an (28) Kasas 77.
Kur'an (3) Ali İmran 188.
Kur'an (40) Mü’min 75-76.
Kur'an (27) Neml 19.
CANAN, Kütübi Sitte Muhtasarı a.g.e., c. 17, s.584.
Kur'an (2) Bakara 263.
Kelimelerin farklı manaları için bakz. (İSFEHANİ, Müfredat, “          ” “              ” “                  ” “                  ” “                  ” mad. Ayetler için bakz. ABDUKBAKİ, Müfehris aynı kelime köklerinden)

 

 
     
1
Felsefi Şiirler
K
Acıların Ayak İzi
K
Artık Ekilmiyor Tuzlar
K
Bitsin Artık
K
Çınar Gibi
K
Gelecektir Çocuklar
K
Gündüz Oğlu Gece
K
Kalemim Toy
K
Kalplerdeki Nur
K
Kurdum Pusumu Korkularıma
K
O'nun Şiirleriyle
K
Tekmelesem Gökyüzünü
K
Tuz Ekiyor Gözlerim
1
1
1
1
Belge İndir
1
Şiir İndir
1
1
E-Devlet
1
Mebbis
1
E-Okul
1
1
Kamu Bilişim Sistemi
1
Yüksek Öğretim Kurumu
1
Adalet BakanlığıI
1
İçişleri Bakanlığı

11111111

İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN TÜRK BİLİM ADAMLARI

"· Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok."
Hz. Mevlana

Copyright © 2007-2020 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER

Yasal Uyarı: Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esastır.