Öfkenin Kontrolü Gerekir/Reşat ÖNDER
1
   
1
     
  İngilizce İngilizce
  Arapça Arapça
 
 
     
1 Psikolojiye Giriş
K Giriş
K Psikoloji ve Birey
K Psikoloji ve Toplum
K Psikoloji ve Ahlak
K Duygular
1 Coşkular ve Etkileri
K Heyecanlar
K Heyecanların Gizlenmesi
K Hastalıksal Heyecanlar
K Heyecanlar Nasıl Değerlendirilir?
K Heyecanların Fizyolojisi
K Heyecanların İfade Şekilleri
K Heyecanların İncelenmesi
K Heyecanların Kontrolü Gerekir
K Heyecanların Oluşumu
K Heyecanların Özellikleri
K Heyecanların Zihinsel Fonksiyonları
K Ribot'a Göre Beş Temel Heyecan
1 Korku ve Etkileri
K Korku ve Tanımı
K Korkunun Zihinsel Fonksiyonları
K Korkunun Fizyolojisi
K Korkunun Gelişimindeki Etkenler
K Korkunun Kontrolü
K Korkunun olumlu YanlarıVar mıdır ?
K Korkunun Türleri
1
K Öfke ve Tanımı
K Öfkenin Fizyolojisi
K Öfkenin İfade etme Şekilleri
K Öfkenin Kontrolü Gerekir
K Öfkenin Muspet Yanları Var mıdır?
K Öfkenin Nedenleri
K Öfkenin yersiz Bastırılması
K Öfkenin Zihinsel Fonksiyonları
1 Sevinç ve Etkileri
0 Sevinç ve tanımı
0 Sevincin fizyolojisi
0 Sevincin Gelişimi ve etkileri
0 Sevinçte Zihinsel fonksiyonlar
0 Sevincin Kötüye Kullanılması
1
0 Hüzün ve Tanımı
0 Hüznün türleri
0 Hüznün zihinsel Fonksiyonları
0 Hüznün Fizyolojisii
0 Hüznün Gizlenmesi
0 Hüzünlü insanların Hayatla İlişkisi
0 Hüznün Tedavisi
1
0 Sempati ve tanımı
0 Sempati ve İlişkiler
0 Sempatiden Yoksun Olma Hali
0 Sempatinin Gelişimi
0 Sempatinin Kötüye kullanılması
0 Sempatiyi Doğuran Faktörler
1
0 Tiksinme ve Tanımı
0 Tiksinme Hayat İlişkisi
1
0 SıkılganlığınTanımı ve Belirtileri
0 Sıkılganlık Kimlerde Görülür
0 Sıkılganlığın Ödünlenmesi
0 Sıkılganlığın Tedavisi
0 Sıkılganlıkda Ketleme
0 Sıkılganlık-Hayatla İlişkisi
1
0 Heyecanlar ve Din
0 Öfke-Din ve İlişkileri
0 Din ve Öfkeyi Yenmenin Yolları
0 Korku ve Dindeki yeri
0 Hüzün ve Dindeki Yeri
0 Sıkılganlık ve Dindeki Yeri
0 Sevinç ve Dindeki Yeri
1
0 Modern Yaşam ve Psikoloji
0 Heyecan Olgunluğu
0 Sevginin ve Kötülüğün Anlamı
0 Heyecan Akıl Sevgi İrade
1 Kısaltmalar
1 Yararlanılan Kaynaklar
Site Haritası
Yazdır
Yazdır

Öfkenin Kontrolü Gerekir
(Reşat ÖNDER) 

    Medeni hayatta öfke, sevinç, kıskançlık gibi duyguların aşırı şekilde açığa vurulması hoş karşılanmaz. Duygusal hassasiyet makbul sayılmakla beraber hislerin itidâl ile ifadesi istenir. İnsan heyecanlarına hâkim olmayı, bunları belli şekillerde ifade etmeyi içinde bulunduğu topluma, aldığı eğitime, zeka seviyesine, irade gücüne göre ayarlar.
Yapacağınız iş ne kadar bilgi ve akıl yürütmeyi gerektiriyorsa, sakin ve rahat bir zihinle o işe girişmek o kadar sizin yararınıza olur.
     Bir insan öfkelenmekte haklı olabilir... Fakat alevlenivermek hoş karşılanan bir davranışta değildir ve değiştirilmesi lazımdır. Heyecanın kendisinde veya onu meydana getiren uyarıcıda değişiklik yapmak mümkün olmadığına göre yapılacak tek şey tepkiyi yararlı bir şekilde idare etmeye çalışmaktır.
     Bir insan uyarıcı olmadan, sırf öfkelenmek istediği için öfkelenmez. Bunun gibi, öfke veya herhangi bir heyecan uyandıracak bir uyarıcıyla karşılaşınca öfkelenmemek yahut heyecanın önüne geçmek de elden gelmez. Bu heyecan açıkça gösterilmeyebilir. Yani heyecan gösterip göstermemek elde olduğu halde, heyecanın kendisi kontrol edilemez.
     Doğrusu öfkenin kontrol edilmesinin yolları, öfkeye neden olacak şeylerden kaçınmak, öfkeyi erteleyerek öfkenin çirkinliğini ve zararlarını kavramak için zaman kazanmak ve öfkeyi en medeni biçimde ansal (zihni) olarak dışa vurmak şeklinde özetlenebilir.
    Eğitimin yüksekliği, iradenin güçlülüğü ve aklın devamlı faaliyeti bütün heyecanların kontrolünde temel unsurdur. Bunların etkinliğini sağlamak yaşamın düzen ve verimliliği bakımından önemlidir. Öfkenin zararlarından kurtulmanın iki ana yolu şu olabilir. Birincisi öfkenin oluşumuna engel olmak; ikincisi öfkenin oluşumundan sonra tavır almak.
     Öfkenin doğuşunu, oluşumunu kırmak için, öfkelendiren şeylerden kaçınmak, insanları sevmeye çalışmak, hayata, olaylara iyimser bakmak, tabii ve sunni içecek ve ilaçlardan kaçınmak gerekir. eğer öfke doğmuş ve oluşma sürecinde ise öfkeyi çağdaşça dışa vurma veya öfkeyi erteleyerek zaman kazanmakla olur. Öfkeyi geciktirmek öfkeyi hazmetmeye imkân tanıyacaktır.

-------------------------------------------------

BAYMUR, a.g.e., s.65.
BAYMUR, a.e., s.64.
BİLGİN-SELÇUK, a.g.e., s.103.
CÜCELOĞLU, a.g.e., s. 290.
COLE-MORGAN, a.g.e, s.89.
COLE-MORGAN, a.e., s.75.

 

 
     
1
Felsefi Şiirler
K
Acıların Ayak İzi
K
Artık Ekilmiyor Tuzlar
K
Bitsin Artık
K
Çınar Gibi
K
Gelecektir Çocuklar
K
Gündüz Oğlu Gece
K
Kalemim Toy
K
Kalplerdeki Nur
K
Kurdum Pusumu Korkularıma
K
O'nun Şiirleriyle
K
Tekmelesem Gökyüzünü
K
Tuz Ekiyor Gözlerim
1
1
1
1
Belge İndir
1
Şiir İndir
1
1
E-Devlet
1
Mebbis
1
E-Okul
1
1
Kamu Bilişim Sistemi
1
Yüksek Öğretim Kurumu
1
Adalet BakanlığıI
1
İçişleri Bakanlığı

11111111

İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTAN TÜRK BİLİM ADAMLARI

"· Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok."
Hz. Mevlana

Copyright © 2007-2020 www.resatonder.com
Web Desing : Reşat ÖNDER

Yasal Uyarı: Eserlerden alıntı yapılırken kaynağın belirtilmesi esastır.